galynėjimasis


galynėjimasis
galynė́jimasis sm. (1)galynėtis: Kad anas bent kiek būtų mokęsis galynėjimosi amato, niekas negalėtų ano paveikti .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • galynėjimasis — dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • imtynės — imtỹnės sf. pl. (2) Š, BŽ32 grumtynės, galynėjimasis: Vaikai, imkitės imtynès J. Leist imtynių jaučius J.Jabl. Ar nenori eit su manim imtynių? BsMtI187. Einam imtynių: pažiūrėsim, katras persiimsim (pasirisim) Grž. Imtynių einant, reikia eiti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškalbėjimas — sm. (1) 1. KI147, N galėjimas ištarti, pasakyti žodį. 2. mokėjimas kalbėti; iškalbumo turėjimas: Ir iškalbėjimai jo! – kad ims sakyt, tai visa išdeda kaip iš rašto Kp. 3. refl. rungtyniavimas, galynėjimasis kalboje: Ūkininko išmintingiejai sūnūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mintynės — mintỹnės sf. pl. (2); SD435 imtynės, ristynės, galynėjimasis: Kas nori su manim mintynių eit? Aln. Sveikatos neturiu: tik su žvirbliu mintỹnių galėč eit Ob. Piemenėliai mintynių, avinėliai badynių LTR(Ds). Eikš mintynių, padabosma, katras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ristynės — ristỹnės sf. pl. (2) BŽ32, DŽ; M galynėjimasis, imtynės, grumtynės: Mudu eisiva in ristynes, katras katrą parisiva J. Eina jaučiai badynių, piemeniukai ristynių rš. Dar būdavo paprotis pievose per šienapjūtę ristynių trauktynių Kp. Jis puikiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tęstynė — tęstỹnė sf. (2) galynėjimasis, kai priešais susėdę du vyrai tempia lazdą į save: Eme tęstỹnėn, pažiūrėsim, kataras iš mūs katarį pertęs Grv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žagynė — žagỹnė sf. (2) Vrn, Knv gyvulių galynėjimasis ragais, badynės: Leiskium veršius žagỹnėn Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Einzelübung — individualioji rungtis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto šakos rungtis – vieno paties sportininko galynėjimasis su varžovais, pasikliaujant vien savo gebėjimais (sportinės kovos rezultatas priklauso tik nuo paties… …   Sporto terminų žodynas

  • individual event — individualioji rungtis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto šakos rungtis – vieno paties sportininko galynėjimasis su varžovais, pasikliaujant vien savo gebėjimais (sportinės kovos rezultatas priklauso tik nuo paties… …   Sporto terminų žodynas

  • individualioji rungtis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto šakos rungtis – vieno paties sportininko galynėjimasis su varžovais, pasikliaujant vien savo gebėjimais (sportinės kovos rezultatas priklauso tik nuo paties sportininko parengtumo).… …   Sporto terminų žodynas